Breaking: Regering neemt bocht in dossier motorcrossterreinen!

Vlaamse regering na 15 jaar inzet toe aan andere visie over motorcrossterreinen.

Afgelopen vrijdag lag het dossier over de motorcrossterreinen op tafel in de Vlaamse regering. Noodgedwongen gooit men het over een andere boeg nadat de initiatieven van de afgelopen 15 jaar niks hebben opgeleverd.

De beslissing van de Vlaamse regering kan je hieronder integraal nalezen. Het is verplicht leesvoer voor iedereen die wat met motorcross heeft.

Conceptnota ‘Zoektocht naar motorcrossterreinen’

Op voorstel van minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege

Sinds 2002 heeft de Vlaamse Regering verschillende initiatieven genomen om – al dan niet tijdelijke – motorcrossterreinen (MX-terreinen) te realiseren. Na 15 jaar inspanningen stelt ze vast dat er tot op vandaag geen nieuwe trainingslocaties voor motorcross gevonden zijn, en dit omwille van diverse redenen, zoals geluidsoverlast, strijdigheid met natuurregelgeving, benodigde oppervlakte enzovoort. Een organisatie die als uniek aanspreekpunt in de motorsportsector kan fungeren zou een meerwaarde zijn om voldoende draagvlak te creëren om nieuwe MX-terreinen mogelijk te maken. Deze zou kunnen helpen om via innovaties en alternatieven als elektrocross en indoor motorcross de (geluids)impact te verminderen en andere drempels weg te werken. De Vlaamse Regering stuurt daarom haar werkwijze voor de zoektocht naar nieuwe terreinen voor (geluidsproducerende) motorcross bij en zal voortaan inzetten op een vraaggerichte benadering waarin de voorstellen die worden gepresenteerd elk op hun merites zullen worden beoordeeld. Ze stelt alle hoop op de verdere ontwikkeling richting e-cross en is ervan overtuigd dat dit dé oplossing kan zijn, ook voor nieuwe oefenterreinen of in functie van multifunctioneel gebruik van bestaande sportinfrastructuur. Sport Vlaanderen blijft, vanuit haar rol als kenniscentrum rond Sport en Ruimtelijke Ordening, alle terreinvoorstellen die vanuit initiatiefnemers en de MX-sector zelf geformuleerd worden of terreinvoorstellen die voort komen uit bijvoorbeeld provinciaal onderzoek, ten volle faciliteren met het oog op potentiële realisaties. Verder blijft de Vlaamse Regering het engagement behouden om het behoud van de 4 bestaande terreinen voor motorcross (Lille, Balen, Lommel, Genk)  maximaal te faciliteren.

7 gedachten over “Breaking: Regering neemt bocht in dossier motorcrossterreinen!”

  1. Mss eens denken aan bermen naast autosnelwegen , verloren zone in industrie parken. Kleinere luchthavens , enz …

  2. Als de piloten eens investeren in een geluidsarme demper.
    Dat is ook niet de grote kost .
    Met een paar pk’s minder zal het ook wel gaan.

  3. Het is natuurlijk wel raar dat in andere landen, die ook onder de europeese regelgeving vallen kwa ,geluid, bos en natuur, bij problemen toch oplossingen gevonden worden, en men er zelfs nog in slaagt de jeugd al jaren terug de nodige steun en mogelijkheden te geven voor het uitbouwen van hun sport, omlopen inbegrepen. En dan maar verbaast zijn dat een top land als Belgie met een palmarres voor u tegen te zeggen het moeilijk heeft om nog te schitteren als weleer.Maar wees gerust motorsport- vrienden kijk rond u als de motorsport zal kapot gemaakt zijn( en u weet wel door wie) beginnen ze wel aan wat anders, en het is reeds al goed zichtbaar. Dus proberen te overleven met de middelen die we hebben en net zoals vroeger vrienden onder elkaar.

  4. Groot gelijk Van Laere Rudy en Werner ooit al eens op een motorcrossterrein geweest ik dacht het niet want dan wist je als een motor teveel geluid maakt mag hij niet rijden want ze meten of je niet teveel decibels produceert dit wordt vanuit hogere instanties opgeled

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.