De protocollen bij heropening MX-en trialterreinen!

De protocollen bij heropening MX-en trialterreinen!
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Om de heropening van de Vlaamse motorcross en trialterreinen in goede banen te leiden, stelde de VMBB samen met de circuiteigenaars een protocol op. Dit protocol is goedgekeurd door de betrokken partijen en zal ten allen tijde gerespecteerd worden.

Elke terreineigenaar is zelf verantwoordelijk voor de strikte naleving van dit protocol. Wanneer sporters dit protocol overtreden, zullen ze van de site verwijderd worden!

1. Aantal sporters

Het aantal piloten dat samen op een parcours mag zijn, wordt beperkt tot maximum 20. Zo zullen er maximaal 60 piloten aanwezig zijn op een motorcrosscircuit (20 op het kleine (jeugd)parcours, en afwisselend 20 op het grote parcours). Een verdere toelichting van dit wisselsysteem en hoe dit allemaal zal verlopen is terug te vinden onder punt “8. Verloop trainingsdag per circuit”. Door de toepassing van dit systeem is het mogelijk om de veiligheid van onze sporters te garanderen. Elke motorcrosser mag vergezeld worden door maximaal 1 volwassen begeleider. Deze extra persoon kan helpen in geval van motorproblemen of kwetsuren. De begeleider dient bij de inschrijving vermeld te worden en moet steeds dezelfde persoon te zijn.  Ook wanneer men in een ander park gaat rijden, zal dezelfde begeleider moeten meekomen.

Voor trial gelden de volgende limieten: maximaal 20 rijders op het trialterrein in Genk en 15 op het trialterrein in Lichtervelde. De trialisten dienen alleen te komen

2. Inschrijvingen

Om een stormtoeloop te vermijden, zal er geopteerd worden om met een voorinschrijving te werken. Enkel personen die zich geregistreerd hebben, en die ook bevestiging hebben gekregen van deze inschrijving, zullen toegelaten worden tot het terrein. De terreineigenaars zullen er streng op toezien dat enkel de personen met de juiste papieren toegang hebben tot hun faciliteiten. Deze inschrijving zal digitaal gebeuren. Via een eenvoudige tool die terug te vinden is op de website van elk van de terreinen. Om iedereen de kans te geven om zijn favoriete sport te beoefenen, zullen de terreineigenaars er op toezien dat iedereen maar 1x per week kan langskomen. De inschrijvingen zullen 72 uur voor de start van de training worden opengezet. Dit wetende maakt iedereen evenveel kans om zich in te schrijven voor een bepaald moment. Deze inschrijving is een reservatie van een plaats. Er zullen geen voorschotten gevraagd worden, maar men verwacht wel van de motorcrossers dat ze het fatsoen hebben om de terreinuitbater te verwittigen wanneer ze ondanks hun inschrijving niet kunnen komen. Zo kan hun plaats afgestaan worden aan een andere kandidaat. Zijspanduo’s zullen zich niet kunnen inschrijven.

3. Betaling

De betalingen zullen naar goede gewoonte gebeuren wanneer met het terrein wilt betreden. Om de medewerkers zo veel mogelijk te beschermen, zijn zij verplicht om handschoenen en een mondmasker te dragen. Ook wordt van de terreineigenaars verwacht dat ze een plexiglas
zullen installeren om het rechtstreeks contact met de piloot tot een minimum te beperken Men kan kiezen tussen twee manieren van betalen. Ofwel kiest men voor een digitale betaling, ofwel kiest men voor een gepaste betaling in cash. Wanneer men een betaling in cash doet,
zal men een enveloppe met het gepaste bedrag moeten overhandigen aan de ingang. Dit wetende zal er dus geen wisselgeld gegeven worden.

4. Wachtrij en Parking

Alvorens de mensen de parking oprijden, is het niet ondenkbaar dat er buiten de poort een wachtrij met wagens ontstaat. Langs de weg zullen er bordjes moeten geplaatst worden met de melding dat men in de auto moet wachten tot men op de parking komt. Het is dus niet de bedoeling dat mensen uitstappen in de file om een praatje te gaan slaan. De terreineigenaars dienen ervoor te zorgen dat er voldoende plaats is op de parking. Omdat er rekening moet gehouden worden met de plaats die een wagen + motor inneemt, moet elke plaats minstens 4 meter breed zijn. De motoren dienen geparkeerd te worden VOOR of ACHTER de wagen. Om de afstand tussen verschillende personen te garanderen, zijn er twee opties. De eerste is om elke parkeerplaats af te bakenen. De tweede is om elke wagen apart te begeleiden naar een parkeerplaats. Op elke voorziene parking dient ook een toezichthouder te zijn. Deze moet erop toezien dat de mensen op de parking minstens 1,5m van elkaar verwijderd blijven. De toezichtshouder moet ook de poort sluiten na de inschrijvingen. Per circuit zullen de poorten maar op bepaalde momenten geopend zijn. Eens het voorziene uur voorbij is, zal de toezichtshouder de parking afsluiten zodat er zich geen onbevoegden op het terrein kunnen begeven. De circuits waar zowel in de voormiddag als in de namiddag gereden zal worden, moeten ofwel twee afzonderlijke parkings voorzien, ofwel eerste alle piloten van de voormiddag laten vertrekken alvorens piloten van de namiddag toe te laten. In Lichtervelde zal er geparkeerd worden langs de openbare weg.

5. Hygiëne

Op de terreinen moet de mogelijkheid aanwezig zijn voor de piloten en begeleiders om hun handen te wassen. Ook zullen er alcoholische gels worden voorzien om de handen te ontsmetten. Er zal aan elke persoon die het terrein betreedt gevraagd worden om zijn handen te ontsmetten met de voorziene gels. De medewerkers en eigenaars van het terrein zullen ten allen tijde een mondmasker en handschoenen moeten dragen.

6. Sanitair

Gedurende deze maatregelen zullen de sanitaire voorzieningen beperkt worden. Zo zal er per sanitaire blok maar 1 persoon toegang krijgen tot het toilet. Ook al zijn er meerdere aparte toiletten, toch zal er altijd maar 1 persoon toegelaten worden. Aan deze toiletten zullen buiten markeringen aangebracht worden voor het geval er een wachtrij zou ontstaan. Tussen elke persoon dient 1,5 meter afstand te zijn. Douches zullen gesloten blijven.

7. Kantine

De kantine zal gesloten moeten blijven. Als piloten snel iets willen eten of drinken, zullen zij dit zelf moeten voorzien.

8. Verloop trainingsdag per circuit

Elk motorcrosscircuit zal per sessie 60 piloten kunnen ontvangen. Sommige circuits zullen enkel een namiddagsessie organiseren, andere circuits een voor- en namiddagsessie. Op elk van de circuits zullen de jongste piloten (tot 85cc) op een gescheiden parcours kunnen rijden. Deze 20 piloten kunnen gedurende heel de voorziene tijd gebruik maken van hun parcours. Voor de grotere motoren (vanaf 85cc) worden tijdens elke sessie 2 groepen van 20 personen voorzien. Zij zullen elkaar afwisselen om gedurende 30 minuten te rijden, en 30 minuten te rusten. Wanneer de piloten rusten, dienen zij voldoende afstand te behouden op de parking. Het trialpark van Genk zal 20 piloten per sessie kunnen accepteren. Het trialpark te Lichtervelde zal per sessie van 2 uur 3 piloten accepteren.

9.1. Motorcross te Lille: In Lille zal zowel in de voormiddag als in de namiddag gereden worden. Volgende uren zullen
van toepassing zijn:
– Poorten parking 1 open: 8u15-9u15
– Sessie 1: 9u-13u
– Poorten parking 2 open: 12u30-13u15
– Sessie 2: 13u-18u ; Zondag 13u-17u

9.2. Motorcross te Genk: In Genk zal zowel in de voormiddag als in de namiddag gereden worden. Volgende uren zullen
van toepassing zijn:
– Poorten parking 1 open: 8u30-9u15
– Sessie 1: 9u30-12u30
– Poorten parking 2 open: 13u-13u45
– Sessie 2: 14u-17u

9.3. Trial te Genk: In Genk zal zowel in de voormiddag als in de namiddag gereden worden. Volgende uren zullen
van toepassing zijn:
– Poorten parking 1 open: 8u30-9u15
– Sessie 1: 9u30-12u30
– Poorten parking 2 open: 13u-13u45
– Sessie 2: 14u-17u

9.4. Motorcross te Olmen: In Olmen zal er enkel in de namiddag gereden worden. Volgende uren zullen van toepassing
zijn:
– Poorten parking open: 12u-12u45
– Sessie: 13u-17u

9.5. Motorcross te Lommel: In Lommel zal er enkel in de namiddag gereden worden. Volgende uren zullen van toepassing
zijn:
– Poorten parking open: 12u-12u45
– Sessie: 13u-18u

9.6. Trial te Lichtervelde: In Lichtervelde zal zowel in de voormiddag als in de namiddag gereden worden. Volgende uren
zullen van toepassing zijn:
– Sessie 1: 8u-10u
– Sessie 2: 10u-12u
– Sessie 3: 13u-15u
– Sessie 4: 15u-17u
– Sessie 5: 17u-19u

Opgelet: de openingsuren kunnen variëren. De officiële openingsuren zullen steeds vermeld zijn op de website van het desbetreffende terrein!

Uw reacties

More MX Vintage news