RIP: Paul Janssens, ex-sportdirecteur BMB

RIP: Paul Janssens, ex-sportdirecteur BMB
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Eergisteren, 7 september, heeft Paul Janssens ons op 86-jarige leeftijd verlaten. De Namenaar was gedurende lange tijd een van de drijvende krachten van de motorsport in België, als organisator en bestuurder binnen de BMB. Paul stond dan ook aan de wieg van vele veranderingen in onze sport.

Paul begon zijn “sportcarrière” aan de universiteit van Leuven waar hij zijn diploma sportwetenschappen behaalde. Daar leerde hij ook Nederlands. Vervolgens begon hij zijn beroepsloop als kinesist en bleef actief tot aan zijn pensionering. Zijn kennis en ervaring kwamen hem goed van pas in de verschillende functies die hij bij de BMB bekleedde.

In zijn streek was hij, samen met Pierre Chonquerez, de organisator van de 500cc GP op de Citadel van Namen. Wie er bij was vergeet nooit de sfeer en de magie van dit unieke circuit waar een grote menigte kwam genieten van motorcross op topniveau. Paul was echter ook op andere vlakken actief binnen de sport.


Gedurende meer dan 20 jaar was hij actief bestuurder van de Belgische Motorrijdersfederatie. Hij was ook 8 jaar voorzitter van de Nationale Sportcommissie. Zijn inzet in beide posities mag een voorbeeld worden genoemd. Paul was overal aanwezig, bij bijna alle vergaderingen van de werkgroepen van de verschillende disciplines, maar ook op de wedstrijden zelf. Typisch voor Janssens was de pragmatische en professionele manier waarmee hij problemen benaderde en bruggen bouwde tussen verschillende partijen.

Milieu uitdagingen

Eind jaren ’90 richtte Paul het BMB Milieucollege op. Als organisator was hij zich er terdege van bewust dat milieukwesties een bedreiging vormden voor het voortbestaan van onze sport. En hij slaagde erin de wereld van de motorsport te overtuigen van het belang om de nodige maatregelen te nemen. Een werk dat hij ook op internationaal niveau voortzette als lid van de nieuwe FIM-milieucommissie. Hij heeft de hele wereld afgereisd als instructeur in de milieuseminars van de FIM en heeft vele officials opgeleid die ervoor zorgen dat onze sport evolueerde op het vlak van voorzorgsmaatregelen voor het milieu.

Een zorg die hij ook op zich heeft genomen als beheerder en milieucoördinator van de FMWB. Toen een enduro-organisator een probleem had met de milieuvergunning, is Paul onmiddellijk naar de ministeriële diensten en administraties in Namen gestapt om over een oplossing te onderhandelen.


In 2012 zorgde Paul, als voorzitter van het comité ter voorbereiding van het eeuwfeest van de BKW, voor een onvergetelijk feestjaar met tal van activiteiten (auto/motorbeurs Brussel, 100 jaar boek, pop-up tentoonstelling,…). Dit feestjaar werd afgesloten met een banket tijdens de Motocross of Nations in Lommel.

Paul, vanwege de MXVintage redactie bedankt voor alles. Veel sterkte aan zijn echtgenote Jacqueline, familie en vrienden.

Foto’s: Archief

Uw reacties

More MX Vintage news