Timing BOTC15 Oldtimercross te Broechem.

Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Oldtimercrossers te gast bij “de Stroeckxvrienden” te Broechem.

Broechem 2016Het gaat hard in motorcrossland. Traditioneel is er veel competitie in september met veel buitenlandse finale’s waardoor onze pc overuren moet draaien. Voor dat het doek valt over de Belgische competitie moeten er wel nog een aantal wedstrijden worden afgewerkt.

Zo zijn de Oldtimercrossers dit weekend te gast in de provincie Antwerpen voor hun 15de wedstrijd van het BK. Deze Vintage-wedstrijden in ons land zijn de laatste jaren enorm populair geworden waardoor er veel ogen zijn gericht op de competitie. De motorcross heeft het moeilijk in België maar de oldtimers zijn alvast de uitzondering op de regel. De BOTC-crossen hebben een soort van professionele maar toch warme uitstraling en flair gekregen. Dat is de verdienste van de werkgroep en de mooie samenwerking met de crossbonden VLM/JMS en VMCF. Zij hebben het algemeen niveau van deze competitie een serieuze boost gegeven.

Ook deze site volgt hen daarin. Daarom zal de lay-out in de loop van oktober wijzigen naar een nog professionelere vormgeving. Achter de schermen wordt al van begin maart hard gewerkt om dit huzarenstukje tot een goed einde te brengen. Onze vaste lezers hoeven niet in paniek te schieten: de inhoud blijft dezelfde. Alleen de verpakking gaat wijzigen.

Op zaterdag 16 zijn de oldtimerpiloten dus te gast in Broechem. MC De Stroeckxvrienden maken al jaren een mooi weekendje motorcross klaar onder de vleugels van VLM/JMS en dat zal dit jaar niet anders zijn. Op vrijdagavond organiseren ze zelfs een kaartprijskamp in de feesttent. Ook zijn er weer punten te verdienen voor Eddy’s Oldtimer Trophy. Zaterdagochtend kunnen de piloten zich inschrijven tussen 7u en 9u in de feesttent. De prijsuitreiking is 30 minuten na de tweede reeks pré 92. De afdrukbare timing kan je hier downloaden. Het GPS-adres is: Van Den Nestlaan, 2520 Broechem – Ranst.

T-shirt vrouwelijk model Lichtgrijs Prijs 20€

Zoals jullie allen weten kunnen jullie de site steunen door een officieel T-shirt van de oldtimercross aan te schaffen. We brengen deze mee op elke wedstrijd en dus ook in Broechem kunnen we ze jullie aanbieden. Ons voorraadje begint te slinken dus snel erbij zijn is de boodschap. Ook de grote BOTC/MXvintage stickers hebben we bij. Die zijn speciaal gemaakt voor de grote bestelwagens en campers en zijn vervaardigt uit UV-bestendig materiaal.

Verder is er ook nog een mededeling van de werkgroep om jullie ter herinneren aan de viering van de Belgische kampioenen en souper op zaterdag 21 oktober. Het is geen overbodige luxe om tijdig in te schrijven want ook dit feest wordt elk jaar populairder. Inschrijven kan bij Jean Poesmans op 0479/75.36.04. of door te mailen naar poesmans@skynet.be De “Nacht der kampioenen” gaat door in Zaal Volksontwikkeling te Tongeren. Uiteraard moet elke motorcrossliefhebber hier aanwezig zijn.

Les oldtimers invités chez “de Stroeckxvrienden” à Broechem

Broechem 2015

Broechem 2015

ça va vite dans le pays du motocross. Traditionnellement il y a beaucoup de compétition en septembre avec plein de finales à l’étranger, donc notre pc fait des heures supplémentaires. Mais avant que la saison de la compétition Belge se termine, il y a encore quelques épreuves à faire.

Ce weekend les pilotes oldtimers sont invités dans la province d’Anvers pour leur 15ème épreuve du Championnat Belge. Les épreuves vintage dans notre pays sont devenues très populaires, donc beaucoup de monde suivent notre compétition. En Belgique c’est difficile pour le motocross, les oldtimers sont une exception sur cette règle. Les cross BOTC on un certain professionnalisme. C’est le mérite du groupe de travail et la belle collaboration avec les fédérations VLM/JMS et VMCF. Ils ont donnés un sérieux « boost » au niveau de cette compétition.

Et aussi ce site avec le suivis . C’est pourquoi le lay-out changera en octobre vers un modelage encore plus professionnel. Dans les coulisses le travail a dèjà commencé  en mars pour réussir cet exploit. Pas de panique pour nos lecteurs habitués, le contenu restera le même. C’est l’emballage qui change.

Eddy Nuyts

Maicorijder Eddy Nuyts in 2013 in Broechem

Samedi 16 septembre les pilotes oldtimer sont invités à Broechem. MC De Stroeckxvrienden organisent depuis des années un beau weekend sous le chapeau du VLM/JMS, et ce sera la même chose cette année. Il y aura aussi des points à gagner pour Eddy’s Oldtimer Trophy. Le vendredi soir ils organissent une animation aux cartes dans le chapiteau.

Samedi matin les pilotes peuvent s’inscrire de 7h à 9h dans le chapiteau. La remise des prix est prévue 30 minutes après la 2ème manche des Pré92. Voici le timing à imprimer. L’adresse GPS : Van Den Nestlaan, 2520 Broechem – Ranst.

Et puis encore une annonce du groupe de travail pour vous rappeler la fête des Champions Belges et le souper samedi 21 octobre. Ce n’est pas du luxe de s’inscrire à temps car cette fête devient chaque année de plus en plus populaire. Inscription chez Jean Poesmans au 0479/75.36.04 ou un email à poesmans@skynet.be
Le nuit des Champions se déroulera dans la salle « zaal Volksontwikkeling » à Tongres. Naturellement, chaque amateur du motocross oldtimer doit être présent.
Trainingen/Entrainnements

 • 08u00 : Animatie 50-60-65 cc + automaten
 • 08u10 : Nieuw 65cc + Nieuw 85cc
 • 08u25 : Juniors 85cc &  Aspiranten 125cc
 • 08u35 : Pitbikes & Dames
 • 08u50 : Experten en Daglicenties
 • 09u00 : Oldtimers 50-125cc
 • 09u10 : Old-timer pré 72-pré 77
 • 09u20 : Old-timer twinshocks
 • 09u30 : Old-timer pré 92
 • 09u45 : Quads

 1ste reeks/1ère manche                       2de reeks/2ème manche

 • 10u15 : Animatie 50-60-65cc + Automaten     14u30
 • 10u30 : Nieuw 65cc                                             14u45
 • 10u45 : Nieuw 85cc                                             15u00
 • 11u00 : Juniors 85cc                                            15u15
 • 11u20 : Aspiranten 125cc                                   15u35
 • 11u40 : Pré 72                                                      15u55
 • 12u00 : Pitbikes en Dames                                 16u15
 • 12u20 : Pré 77                                                      16u35
 • 12u40 : 50-125cc                                                  16u55
 • 13u00 : Twinshocks                                           17u15
 • 13u20 : Experten en daglicenties                     17u35
 • 13u40 : Pré 92                                                      17u55
 • 14u00 : Quads                                                       18u15

Sticker BOTC/MXVintage
42×32 cm.
Prijs: 5€          Prix: 5€

Uw reacties

More MX Vintage news