De 2mMax geluidsmeting van de FIM uit de doeken gedaan

De 2mMax geluidsmeting van de FIM uit de doeken gedaan
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

De motorsport staat onder druk en de geluidslast één van de voornaamste oorzaken. Het gevolg is dat er steeds meer geluidscontroles komen. Maar hoe wordt er gemeten en wat zijn de regels? Wij zochten het voor u uit.

Alhoewel in het verleden er nog andere regels rond een geluidsmeting werden gehanteerd, is het meer dan logisch dat elke organisatie dezelfde manier van meten toepast. Anders wordt het appelen met peren vergelijken en dat geeft geen meerwaarde. Daarom bekijken we de zogenaamde 2 meter Max. regel van de F.I.M. als geldige meting, temeer omdat zowat iedereen intussen op deze manier een geluidsmeting doet.

 

 

De nieuwe regels van de FIM

In 2010 kwam de FIM met een nieuwe norm voor geluidsmetingen van wedstrijdmotoren. Vorig jaar werd er dan aangekondigd dat er vanaf 2023 in de MXGP nieuwe regels gelden voor de MXGP-wedstrijden. Daar wordt de geluidsdruk beperkt met 3 dB(A). De maximale geluidsdruk mag nu nog maximaal 111 dB zijn (voorheen 114 dB). Voor alle overige klassen blijft het geluidniveau gehandhaafd op 114 dB(A), maar zij gaan per 1 januari 2025 naar de 111,0 dB(A) normering. Dit is gedaan omdat niet iedere motorcrosser, van welk niveau dan ook, kan verplicht worden om per 1 januari met een nieuwe crossmotor voor de dag te komen.

 

 

De 2mMax regel van de FIM praktisch

Preventieve geluidsmetingen en geluidsmetingen ter controle na de wedstrijd dienen volgens de methode  “2mMax” gebeuren, hierbij wordt de geluidsmeter op 2 meter van het raakpunt van de achterband met de grond geplaatst in een hoek van 45° naar achter gericht (aan de zijde van de uitlaat) en op een hoogte van 135 cm. De meetparameter is het maximum geluidsdrukniveau “A” met een “FAST” frequentieconstante. Op de geluidsmeter moet de functie “max-hold” geselecteerd zijn. Tijdens de geluidsmeting moet de motor vanaf vrijloop naar het maximum toerental (max RPM) versnellen, door de gashendel snel te openen tot aan de toerentalbegrenzer en vervolgens terug tot vrijloop vertragen door de gashendel snel te lossen.

 

 

Hoe wordt er in België gemeten?

Navraag bij de betrokkenen leerde ons dat iedereen die metingen moet uitvoeren dat doet volgens de 2mMax methode van de FIM. Er wordt een meethoogte van ongeveer 1 meter toegepast (de FIM schrijft 135 cm voor) maar dat zou geen grote invloed hebben op het resultaat. MC Lille en AMC Genk meten met een maximale geluidsdruk van 112 dB waarbij pieken zijn toegestaan tot 114 dB. In Lommel is het principe ongeveer hetzelfde. Zij werken echter met foutmarges. Het reglement in Lommel zegt dit: Het maximum geluidsvolume van de motor is 114 dBA. Dat betekent 110 DBA + 2 dBA foutmarge meetinstrument + 1 dBA degradatie geluidsdemper en 1 dBA afronding naar boven.

 

 

En hoe zit het bij onze noorderburen?

KNMV en MON opereren in het geval van geluidsnormering samen en er is overleg geweest over hoe in Nederland om te gaan met het geluid voor de toekomst. Er is besloten dat zowel de KNMV als de MON de komende drie jaar ieder jaar het maximale geluidniveau met 1 dB(A) zullen verlagen. Dit doen ze om per seizoen 2025, net als de FIM, uit te komen op de dan maximaal toegestane waarde van 111 dB(A) voor alles klassen. Dat betekent dus voor 2023 max. 113 dB, in 2024 max. 112 dB en in 2025 dus max. 111 dB.

 

De dynamische meting

Er is nog een andere meetmethode maar die is niet bindend. Dit vonden we op de website van Motorsport Vlaanderen: Tijdens de oefeningen en de wedstrijden kunnen er dynamische geluidsmetingen gebeuren langs de buitenrand van de omloop, deze geluidswaardes zijn enkel ter informatie. De geluidsmeter wordt bij het uitkomen van een bocht geplaatst, aan de buitenkant van de bocht ter hoogte waar de ideale rijlijn dicht bij de buitenrand van de piste is en waar de machines voluit accelereren vanaf een snelheid lager dan 50 km/h.

De meetafstand is 7,5 m van de rand van de piste, loodrecht op de ideale rijlijn en op een hoogte van 1,35 à 2,00 m, de geluidsmeter dient loodrecht naar de ideale rijlijn gericht te worden. In geval van twijfel zal de “2mMax” methode doorslaggevend zijn.

 

 

De toekomst

Het is koffiedik kijken wat de toekomst gaat brengen maar het is een certitude dat de maximale geluidsdruk van een crossmotor verder naar beneden wordt getrokken. De FIM doet dit in samenspraak met de industrie (lees motor- en uitlaatfabrikanten). De opmerking dat minder dB minder vermogen oplevert is geen argument want het is voor iedereen hetzelfde.

Uw reacties

More MX Vintage news