Breaking: Regering neemt bocht in dossier motorcrossterreinen!

Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Vlaamse regering na 15 jaar inzet toe aan andere visie over motorcrossterreinen.

Afgelopen vrijdag lag het dossier over de motorcrossterreinen op tafel in de Vlaamse regering. Noodgedwongen gooit men het over een andere boeg nadat de initiatieven van de afgelopen 15 jaar niks hebben opgeleverd.

De beslissing van de Vlaamse regering kan je hieronder integraal nalezen. Het is verplicht leesvoer voor iedereen die wat met motorcross heeft.

Conceptnota ‘Zoektocht naar motorcrossterreinen’

Op voorstel van minister Ben Weyts, minister Philippe Muyters en minister Joke Schauvliege

Sinds 2002 heeft de Vlaamse Regering verschillende initiatieven genomen om – al dan niet tijdelijke – motorcrossterreinen (MX-terreinen) te realiseren. Na 15 jaar inspanningen stelt ze vast dat er tot op vandaag geen nieuwe trainingslocaties voor motorcross gevonden zijn, en dit omwille van diverse redenen, zoals geluidsoverlast, strijdigheid met natuurregelgeving, benodigde oppervlakte enzovoort. Een organisatie die als uniek aanspreekpunt in de motorsportsector kan fungeren zou een meerwaarde zijn om voldoende draagvlak te creëren om nieuwe MX-terreinen mogelijk te maken. Deze zou kunnen helpen om via innovaties en alternatieven als elektrocross en indoor motorcross de (geluids)impact te verminderen en andere drempels weg te werken. De Vlaamse Regering stuurt daarom haar werkwijze voor de zoektocht naar nieuwe terreinen voor (geluidsproducerende) motorcross bij en zal voortaan inzetten op een vraaggerichte benadering waarin de voorstellen die worden gepresenteerd elk op hun merites zullen worden beoordeeld. Ze stelt alle hoop op de verdere ontwikkeling richting e-cross en is ervan overtuigd dat dit dé oplossing kan zijn, ook voor nieuwe oefenterreinen of in functie van multifunctioneel gebruik van bestaande sportinfrastructuur. Sport Vlaanderen blijft, vanuit haar rol als kenniscentrum rond Sport en Ruimtelijke Ordening, alle terreinvoorstellen die vanuit initiatiefnemers en de MX-sector zelf geformuleerd worden of terreinvoorstellen die voort komen uit bijvoorbeeld provinciaal onderzoek, ten volle faciliteren met het oog op potentiële realisaties. Verder blijft de Vlaamse Regering het engagement behouden om het behoud van de 4 bestaande terreinen voor motorcross (Lille, Balen, Lommel, Genk)  maximaal te faciliteren.

Uw reacties

More MX Vintage news