VIDEO: Pierre Karsmakers’ Lifecycle deel 5

VIDEO: Pierre Karsmakers’ Lifecycle deel 5
Decrease Font Size Increase Font Size Taille du texte Imprimer

Filmmakers Niek Pennings en Monique Fuchs hebben erg veel energie gestoken in de documentaire over Pierre Karsmakers. Vanavond presenteren we u deel vijf.

Ondanks zijn populariteit viel Pierre’s aanhoudend succes niet bij alle Amerikaanse rijders en motorcross fans in goede aarde. De invoering van de zogenaamde “Karsmakers Rule” maakte Pierre’s gedrevenheid om de beste te zijn echter alleen maar sterker.

Uw reacties

More MX Vintage news